Rozhovory


Byl to tak divokej mejdan, že jsme nestihli rozhovor připravit. Vrať se sem prosím jindy, už tu určitě něco bude.